Historie

PRIK NU.

Delifrance
jn_meatFra Koperativt  handelsvirksomhed til professionel indkøbs forening

 

Selskabets historiske udvikling

Handelsselskabets ejerforhold

Den 1. juli 1998 blev KMS-Handel A/S stiftet med en kapital på kr. 500.000 af foreningen Kooperativ Medlems Service med det formål at drive handelsvirksomhed.

Den 11.juni 2004 skiftede handelsselskabet navn til

A/S Profesionelt Indkøb Nu og aktiekapitalen blev udvidet til kr.1.900,000


Forinden havde Kooperativ Medlems Service allerede i en årrække drevet en mindre indkøbsforening, men med ganske få brugere og en tilsvarende beskeden omsætning.


I 1994 ansætter Kooperativ Medlems Service en konsulent, der sammen med bestyrelsen udvikler et paradigme for indkøbsaftalerne, hvor bl.a. krav om bonus til foreningen bliver tydeliggjort.


Der begynder regelmæssigt at komme større bonusbeløb fra leverandørerne, og i 1996 var foreningens formue blevet så stor at der opstod en diskussion om, hvordan en del af midlerne kunne tilbageføres til medlemmerne.

Derfor begyndte foreningen at nedbringe kontingentopkræv-

ningen til medlemmerne i forhold til deres indkøb via foreningens indkøbsaftaler. Nogle medlemmer blev endog kontingentfrie, men det viste sig snart, at det ikke var den bedste løsning og derved modnedes ideen om at etablere et egentligt handelsselskab på et kooperativt idégrundlag.


Det viste sig forholdsvis hurtigt at ideen om at stifte et handelsselskab var rigtig.

Efter at en række nye handelsaftaler blev etableret øgedes aktionær- og brugertilgangen stille og roligt.

Uden nogen direkte salgsindsats er brugertallet nu kommet op på 87 på trods af, at en række brugervirksomheder er lukkede, og derfor er ophørt som brugere, i løbet af de knap 6 år handelsselskabet har eksisteret.


Det har fra KMS-Handel A/S’ start været en del af selskabets målsætning, at man ønskede brugerkredsen indeholdt i en klart defineret målgruppe (se side 3).

Det har medført, at handelsselskabets aktionærer nok ønskede tilgang af nye aktionærer og brugere, men samtidig ønskede man brugerkredsen klart afgrænset til den fastlagte målgruppe for derigennem at kunne fastholde handels-selskabets oprindelige idégrundlag om en tilnærmet andelsvirksomhed, hvorfra der til stadighed kunne ske en naturlig udvikling og øget professionalisering.

Samtidig ønskede den oprindelige aktionærkreds, at den størst mulige andel af handelsselskabets indtægter skulle tilbageføres til brugerne gennem en bonusordning, hvor kun omkostninger til handelsselskabets daglige drift og udvikling skulle modregnes. Tilbage blev ca. 2/3 af bonusindtægterne, som blev udbetalt til brugervirksomhederne.

Disse principper er fastholdt og ønskes videreført i årene fremover.Handelsselskabet hviler derfor i alt væsentligt på en nutidig tilpasning af de oprindelige 8 andelsselskabsprincipper udtrykt ved:

•én aktie én stemme

•åbent medlemskab inden for den definerede målgruppe

•overskudsfordeling i forhold til den enkelte brugers omsætning gennem handelsselskabets indkøbsaftaler (rammeaftaler)

•begrænset eller intet udbytte af aktionærernes indskudte kapital

•betaling til leverandørerne til tiden

•kvalitetsvarer

•politisk og religiøs neutralitet og fremme af oplysningsvirksomhed.A/S Professionelt Indkøb Nu er et aktieselskab, hvor aktionærerne har alle de rettigheder, der ifølge lovgivningen tilkommer dem.


Aktionærerne har således indflydelse på selskabets drift, principper for indgåelse af samhandelsaftaler, valg af leverandører, principper for og størrelse af bonusudbetaling og aktieudbyttets størrelse.


Selskabets aktier er frit omsættelige blandt selskabets brugere fra og med den 1. juli 2004.


Den grundlæggende idé er, at aktionærerne primært er brugere af selskabet, - og at selskabet kun kan bruges af aktionærerne.


Andre aktionærer kan være paraplyorganisationer eller moderselskab for brugervirksomheder samt beslægtede handels- og serviceselskaber.


Aktiekapitalen, som i dag er på kr. 500.000, er forøget til kr. 1.900.000  den 11. juli 2004. Aktierne er spredt ud hos brugerne og fra 11. juli 2004 forventes alle brugere også at være aktionærer.